ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม I-CON UP Camp 2022

ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 กิจกรรม I-CON UP Camp 2022 ณ โรงแรม La Mai จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาทักษะทางด้านความเป็นสากล อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ทีม Coach และนิสิตได้ทำร่วมกันอีกด้วย


ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2566 11:53:09

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่