ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมกิจกรรม MIND WAY ครั้งที่ 1

อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วยนิสิต หลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางคณะ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำความร่วมมือร่วมกัน  เข้าร่วมกิจกรรม MIND WAY ครั้งที่ 1 ณ Convention HALL 3-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน


ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2566 11:55:46

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่