ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์เรียนรู้สือชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ลุย! อย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้สือชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและทบทวนการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน” (The Local Rhythm)Active Learning Room มหาวิทยาลัยพะเยา

และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน ในหัวข้อ "การสร้างสุนทรียะสนทนากับเจ้าของชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์เพลงเพื่อเล่าเรื่องชุมชน" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินดนตรีพื้นบ้าน ที่คว้ารางวัลระดับโลกมาครอง เป็นวิทยากรในครั้งนี้


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2566 11:57:50

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่