ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน ภายใต้โครงการผูกเรื่องเล่า สร้างเรื่องราว ความเป็นอัตลักษณ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ได้บรรยายและฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน ณ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2566 12:02:51

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่